Dopravná 7 955 01 Topoľčany
Tel./Fax: +421 38 532 87 57

Ochrana životného prostredia

Otázka ochrany životného prostredia je dnes problémom mnohých firiem. Pri svojej výrobnej činnosti berie na ňu ohľad aj Profiplast Topoľčany. Nakoľko hlavne pri nábehu výroby, kým výrobok dosiahne požadované parametre vzniká odpad, tento firma spracováva drtením a následným regranulovaním vo svojej prevádzke. Okrem vlastného odpadu spracováva aj odpad od iných producentov, a je to jeden z činiteľov, ktorý dovoľuje aj pri zmene cien vstupov pomerne dlhodobo udržať cenu finálnych výrobkov firmy Profiplast a tým samozrejme aj stálych odberateľov.